Workshopen i Stockholm den 24/11 genomförd, tack till alla deltagare!

Publicerat: 6 december, 2017

Den 24/11 genomförde SWEbeams och Uppsala universitet den första workshopen om ESS och MAX IV i Stockholm. Så här i efterhand kan vi konstatera att den gav en mycket god kunskaps- och informationsbas, tack till alla er som var med och bidrog!

Totalt var över 100 personer anmälda, vi delade upp oss i fyra delgrupper och 18 arbetsgrupper där varje grupp hade sin särskilda sammansättning och fråga. Så arbetade vi igenom ett stort antal frågeställningar både i bransch- och områdesöverskridande grupper samt i mer fokuserade grupper. Resultatet blev ett stort antal ”bilder” av deltagarnas strategier, planer, behov och förutsättningar knutna till varje tema som diskuterades.

IMG_3298 IMG_3302

Det är tydligt att vart och ett av workshopens tre teman (Uppkoppling akademi-industri-forskningsinfrastrukturer, Kompetensuppbyggnad och forskningsexcellens, Lärosätesstrategier för forskning och samverkan) är centrala områden att stimulera för att få mesta möjliga ut av ESS, MAX IV och deras forsknings- och innovationsarena. Deltagarnas bidrag blev ett starkt underlag, dels för att ge detaljerade förslag på hur potentialen i forskningsanläggningarna skall realiseras samt dels för hur vi utformar kommande workshops.

Nu tar vi uppföljningskontakter med alla deltagare och ger dem chansen att komplettera sin input. Nu startar också den fördjupade dialogen med några av organisationerna som deltog.

Därefter går initiativet vidare även med nya workshops där nästa genomförs i norra Sverige under kvartal 1, 2018. Därefter gör vi en i Västsverige och sedan en till i södra Sverige. Kom med förslag om du har tankar på hur de bör genomföras!

IMG_3306 IMG_3301