Volvo Cars engagerar sig i SWEbeams arbete

Publicerat: 27 april, 2018

Den 25 april genomfördes SWEbeams tredje workshop, den här gången på Chalmers i Göteborg. Bland de deltagande företagen fanns Volvo Cars som har nära kopplingar till Chalmers och ett stort intresse av materialforskning.

tord_hermanssonTord Hermansson är biträdande forskningschef och ansvarig för extern forskningssamverkan på Volvo Cars. I denna roll håller han samman företagets kontakter med akademi, myndigheter och offentliga finansiärer. Han är positiv till SWEbeams arbete och ser gärna att branschen öppnar upp för nya samarbetsformer.

Hur skulle du beskriva Volvo Cars intresse för utvecklingen av ESS och MAX IV?

Avancerade material är grunden i vår säkerhetsstrategi. Vi har till exempel alltid följt och deltagit i utvecklingen inom stålindustrin och arbetat för att bygga upp långsiktiga relationer med relevanta aktörer. Nu kommer ESS och MAX IV som skapar förutsättningar för utveckling av framtidens smarta material – där vill vi självklart vara med och ta del av projekt och resultat.

Trots att mjukvaruutvecklingen inom fordonsindustrin får en allt större del av uppmärksamheten så är hårdvaran – själva fordonet – fortfarande viktig. Vi kommer även i framtiden vara beroende av bra och smarta material som kan hantera last och klara olika former av påfrestningar.

Hur vill ni positionera er när det gäller användningen av anläggningarna?

Från Volvo Cars sida så vill vi öppna upp för en direkt och lättillgänglig dialog med forskningsmiljöerna, där vi tillsammans med akademiska partner kan jobba med kunskapsluckor och utvecklingsmöjligheter inom avancerade material. Det är en fantastisk möjlighet att ha dessa forskningsmiljöer så nära. När vi är involverade i arbetet så kommer vi också ha möjlighet att plocka upp nya idéer som vi inte har arbetat med tidigare.

Vad betyder SWEbeams för utvecklingen?

Jag välkomnar verkligen SWEbeams arbete – som jag uppfattar det så är det första gången som vi ser ett svenskt initiativ som arbetar för att tydliggöra hur ESS och MAX IV ska användas. I exempelvis Danmark så finns det en nationell strategi på plats men det saknas i Sverige.

Kopplat till den nya forskningsinfrastrukturen – hur ser du på potentialen för utökat samarbete med andra aktörer?

Min inställning är att alla aktörer inom fordonsindustrin vinner på en ökad öppenhet och jag hoppas att vi kan bryta ner en del historiska konstruktioner kring vilka vi samarbetar med. Inom exempelvis säkerhetsområdet är vi flera aktörer som följer utvecklingen av smarta och multifunktionella material. Det handlar om forskning som kan komma alla till nytta utan att utgöra en konkurrensproblematik. Vi behöver också bli bättre på att samverka med mindre aktörer, till exempel med startupbolag som tänker och arbetar på nya sätt.

Vid SWEbeams workshoppar och andra aktiviteter har vi möjlighet att bli mer konkreta och tillsammans börja bygga en framtidsorienterad samverkansmodell. Vilka aktörer ska medverka? Hur hittar vi nya, branschöverskridande konstellationer och vad är det bästa formatet för samarbete?