Vinnovas utlysning Industriella pilotprojekt för neutron- och fotonexperiment vid storskalig forskningsinfrastruktur

Publicerat: 18 maj, 2018

Missa inte Vinnovas utlysning Industriella pilotprojekt för neutron- och fotonexperiment vid storskalig forskningsinfrastruktur. Vinnova stödjer pilotprojekt som bygger kompetens kring industriellt nyttiggörande av avancerade experimentmiljöer motsvarande de som utvecklas vid MAX IV och ESS i Lund.

Vad kan man söka för?

Arbetet i projektet ska avse verifiering av hur neutron- eller fotonteknik är lämpliga för att möta ett företags problem eller utvecklingsbehov.

Vem kan söka?

Aktörsgrupper av företag, forskningsorganisationer eller andra juridiska personer. Minst en projektpart ska vara ett behovsägande företag. Minst en projektpart ska vara en svensk organisation som bistår med relevant expertkompetens för neutron- eller fotonexperiment.

Hur mycket kan man söka?

  • Total budget för utlysningen är 15 miljoner kronor.
  • Varje projekt kan max söka 500 000 kronor i bidrag.
  • Maximal projekttid är 12 månader.

Viktiga datum

Under utlysningsperioden samlas ansökningar in och bedöms vid två olika tillfällen:

1 – Vid första bedömningstillfället bedöms ansökningar som inkommit till Vinnova senast fredag 31 augusti 2018, kl. 14.00.

Beslutsdatum: 5 oktober 2018
Projektstart: 15 oktober 2018

2 – Vid andra bedömningstillfället bedöms ansökningar inkomna till Vinnova senast fredag 12 oktober 2018, kl. 14.00.

Beslutsdatum: 15 november 2018
Projektstart: 26 november 2018

Mer information

Länken till Vinnovas hemsida med mer information