Välkommen till workshop i Umeå den 22 mars

Publicerat: 28 januari, 2018

Initiativet SWEbeams och Umeå universitet bjuder in alla aktörer med ett befintligt eller potentiellt intresse för forskningsinfrastrukturerna ESS och MAX IV till en workshop.

Workshoppen är den andra i en serie av fyra som genomförs runtom i Sverige till och med första halvåret 2018. Den riktar sig till aktörer inom alla ämnesområden och sektorer: akademin, näringslivet, forskningsinstitut och offentlig sektor.

Ta chansen att medverka i utvecklingen av den nya forskningsinfrastrukturen!

Mer information och anmälan