Testbädd Göteborg lanserad

Publicerat: 23 april, 2018

Hoppas att ni har haft en riktigt fin vårhelg som jag bland annat ägnade åt en långtur på cykel, härligt och stärkande!

Nu har vi slutplanerat för SWEbeams workshop i Göteborg den 25 april, där vi har valt att sätta fokus på användarna av ESS och MAX IV. Användarperspektivet är viktiga för frågor hos anläggningarna, hos myndigheter och forskningsråd samt hos användarna själva.

I workshoppen har vi tre spår där ett är användarspåret – det ska bli spännande att se hur och kring vad användarna kan tala mer med en gemensam röst, exempelvis sådana frågor som rör anläggningarnas utveckling eller hur myndigheterna på bästa sätt stimulerar kompetensutbyggnad och forskningsexcellens för ESS och MAX IV.

Det ska bli mycket spännande att se vad det blir för underlag som kommer fram ur denna 50 personer starka workshop; helt säkert blir det en viktig grund för våra rekommendationer och åtgärdsförslag.

Sedan kan jag berätta Testbädd Göteborg nu är lanserad, satsningen som Göteborgs stad, RISE, Göteborgs universitet och Göteborgs universitet står bakom. Lanseringen föregicks bland annat av ett möte med näringsminister Mikael Damberg och kommunstyrelsens ordförande i Göteborg, Ann-Sofie ”Soffan” Hermansson. I övrigt förbereder jag mig som bäst inför ett IVA-seminarium i mitten av maj, där bland andra Karin Röding, Tuula Teeri och jag försöker rensa lite i begreppsdjungeln kring #samverkan.