SWEbeams tar nästa steg i Umeå

Publicerat: 26 februari, 2018

Den 22 mars genomför initiativet SWEbeams tillsammans med Umeå universitet en workshop som riktar sig alla aktörer som är intresserade av ESS och MAX IV. Workshopen är den andra i en serie av fyra som genomförs runtom i Sverige under det första halvåret 2018.

Katrine Riklund är prorektor på vid Umeå universitet. Foto: Wilke.
Katrine Riklund, prorektor vid Umeå universitet. Foto: Wilke.

För Umeå universitet utgör workshopen en startpunkt i arbetet med att bygga upp ett bredare intresse för ESS och MAX IV. Katrine Riklund är prorektor på vid Umeå universitet och medverkar i planeringen av workshopen.

– Om vi tittar på MAX IV så står våra forskare på Umeå universitet för cirka 3 procent av utnyttjandet, säger Katrine Riklund. En utmaning är naturligtvis avståndet, det är drygt 120 mil mellan Umeå och Lund. Samtidigt använder våra forskare idag faciliteter för materialanalys som erbjuds inom ett europeiskt nätverk. ESS och MAX IV blir en nationell resurs av absolut världsklass som vi kan nyttja istället.

Workshoppen riktar sig till aktörer inom alla ämnesområden och sektorer – akademin, näringslivet, forskningsinstitut och offentlig sektor. ESS och MAX IV är alltså inte en enbart en angelägenhet för landets universitet och högskolor.

– Alla företag som arbetar med någon form av materialanalys kan dra nytta av anläggningarna, säger Katrine Riklund. I vår region har vi många framstående företag inom metalliska och biologiska material, samt material som kommer från skogsindustrin. Workshoppen är ett bra tillfälle för dessa företag att informera sig om de möjligheter som erbjuds och samtidigt hitta nya samarbetspartner inom akademin.

Vid workshopen medverkar förutom Katrine Riklund bland andra Fredrik Hörstedt och Margareta Wallquist från Chalmers (projektledare för SWEbeams), Pia Kinhult från ESS, och Tomas Lundqvist från MAX IV. Workshoppen startar med en gemensam inledning och fortsätter därefter i mindre grupper där deltagarnas frågeställningar och behov diskuteras.

Enligt Katrine Riklund så har ESS och MAX IV tillsammans med området där anläggningarna växer fram potential att utvecklas till en blomstrande forskningsmiljö med nationell och internationell lyskraft.

– Vid workshoppen hoppas jag att vi kan hitta arbetsformer och tankesätt som gör att även vi som verkar i en annan del av landet kan bidra till den fortsatta utvecklingen. Vi vill ju ta del av de resurser som växer fram och då har vi också ett ansvar att engagera oss, konstaterar Katrine Riklund.