SWEbeams är avslutat

Publicerat: 27 augusti, 2019

Efter att Vetenskapsrådet och Vinnova tagit emot SWEbeams-projektets slutrapport har den presenterats i olika sammanhang under hösten 2018, bl a på MAX IVs användarmöte, i Sveriges riksdag, för forskningsfinansiärer och på Vetenskapsrådets ESS workshop. SWEbeams är därmed avslutat och riktar ett stort tack till alla som har deltagit och gett sina bidrag till arbetet!