Läs – tyck till – återkoppla

Publicerat: 15 februari, 2018

180215_fredrik

Nu har vi haft våra avstämningsmöten kring delrapporten med Vinnova och Vetenskaps­rådet, vilket har varit en stor grej för oss. Här har vi fått chansen att sammanfatta allt vi samlat in och lärt oss under hösten och sätta upp det med ett brett och bra mottagande från såväl Vetenskapsrådet som Vinnova. Det känns verkligen kul att kunna bidra med lite nya perspektiv, det både inspirerar och ger energi inför det kommande arbetet.

Som jag nämnde i förra veckans inlägg så gör vi allt för att sprida delrapporten. Den har distribuerats brett, via hemsida, via sociala medier och – inte minst – till alla dem som vi varit i kontakt med under höstens arbete. Det är ganska många personer, ett hundratal, som ställt upp för intervjuer och möten, deltagit i workshoppar, bidragit med bakgrundsmaterial och rapporter, sammanställningar av data … You name it! Vi är dem evigt tacksamma för den kunskapsdatabas detta har resulterat i!

Överallt där vi gått ut med rapporten har vi också uppmanat till feedback. Vår vision är att alla som får delrapporten ser tre steg framför sig:

1. Läs

2. Tyck till

3. Återkoppla

Välkommen att kontakta oss på SWEbeams via e-post, info@swebeams.se.

Det behövs många olika perspektiv för att kunna belysa så pass komplexa frågeställningar som uppstår när vi vill bredda utnyttjandet av dessa tekniskt avancerade anläggningar, allt för att i slutänden kunna maximera samhällsnyttan. Annars kommer AB Sverige inte kunna räkna hem så stora satsningar som ESS och MAX IV.

I min ”civila” verklighet på Chalmers ser jag fram emot nästa vecka och mötet inom ”Uppkopplad industri och nya material”. Det är ett av regeringens fem strategiska samverkansprogram som under givet tema samlar företrädare från framförallt näringslivet, men också från forskningsinstitut, lärosäten och samhällsorganisationer. Det liknar till viss del SWEbeams med sin tvärsektoriella gruppering och det känns extra bra då det är regeringskansliet som samlar till detta. Bland deltagarna hittar vi både Niklas Johansson, statssekreterare på Näringsdepartementet, och Karin Röding, statssekreterare på Utbildningsdepartementet – precis den kontaktyta som måste till vid frågeställningar som kräver kraftsamling över sektorsgränser. Det är precis vad Sverige behöver, ska bli väldigt kul och ge mycket, både kunskapsmässigt och vad gäller drivkraft och energi!

Fredrik Hörstedt