Hälsning från Sveriges Innovationsriksdag

Publicerat: 11 april, 2018

180411_fredrikDen här veckan befinner jag mig i Borås på Sveriges Innovationsriksdag mellan den 10 och 12 april, vilket förmodligen är det viktigaste eventet för landets innovationssystem och i arrangemang av SISP (Swedish Incubators & Science Parks). Otroligt inspirerande med bland andra näringsminister Mikael Damberg på plats.

Inom SWEbeams har vi sammanställt resultaten från workshoppen i Umeå den 22 mars och det står klart att det blivit en mycket bra utveckling av arbetets informations- och kunskapsplattform. Vi har bland annat fått värdefull input kring hur vi bygger medvetenhet och forskningsexcellence på våra lärosäten för att utnyttja anläggningarna på bästa sätt för hela Sveriges räkning.

Samtidigt planerar vi framåt för workshoppen i Göteborg den 25 april där vi ser en stark uppslutning från användarsidan. De forskare och forskningsingenjörer som faktiskt använder anläggningarna vet vad det innebär att jobba med dem, de vet hur de får fram viktiga resultat och har mycket att bidra med kring hur vi som helhet bör jobba på bästa sätt. Det kommer att bli både lärorikt och intressant! Annat att se fram emot är de möten vi har inplanerade med näringsliv, forskningsinstitut och forskningsfinansiärer – tre fokuserade möten för att djupborra i vilka förutsättningar och framgångsfaktorer som de ser för att ESS och MAX IV ska vara fortsatt lyckosamma satsningar för Sverige.

I övrigt arbetar jag för tillfället mycket med Testbädd Göteborg, en satsning som Göteborgs stad, RISE, Chalmers och Göteborgs universitet står bakom. Vi hade ett möte i tisdags med Mikael Damberg där diskussionen flöt i mycket positiva ordalag. Vi går nu vidare med att ytterligare skruva till konceptet för att få det så starkt som möjligt!

PS. Stort tack till @bylinemiranda som tog bilden. DS