Gemensamt uttalande från Vetenskapsrådet och Vinnova med anledning av SWEbeams slutrapportering

Publicerat: 25 oktober, 2018

Swebeams_bg_1

Vetenskapsrådet och Vinnova har nu tagit emot slutrapporten från SWEbeams-projektet. Samtidigt som det ettåriga projektet har åstadkommit mycket har det även hänt mycket utanför projektet. Regeringen har lämnat en skrivelse till riksdagen som visar på en svensk strategi för ESS och MAX IV. Vetenskapsrådet och Vinnova har haft utlysningar riktade mot teknikerna vid ESS och MAX IV – och i Lund byggs det frenetiskt. Förutom själva bygget av ESS har även en detaljplan för Science Village fått grönt ljus.

Alla de förslag som SWEbeams har lämnat gås nu igenom i ljuset av dagens landskap, samt att Vetenskapsrådet ska slutrapportera sitt uppdrag* till regeringen i maj 2019. Ett av de viktigare resultaten av projektet är att det har skapats en mötesplats för aktörer där från en betydligt större del av Sverige deltagit än tidigare. Det är ett värde som Vetenskapsrådet och Vinnova vill värna och kommer att vidareutveckla, vilket också underlättas av de nya samverkansformer som vi själva har utvecklat under det gångna året. Tillsammans ser vi nu fram emot att intensifiera arbetet med att skapa nytta för Sverige i de unika anläggningar som nu uppförs, och vi ser att resultaten från SWEbeams-projektet kommer att kunna vara ett stöd i det fortsatta arbetet.

Bakgrund

Vetenskapsrådet och Vinnova finansierade hösten 2017 projektet SWEbeams med utgångspunkt i Vetenskapsrådets förslag till Nationell strategi för ESS och med syftet att söka vägar till ökad medverkan och insatser från andra aktörer för att strategins andra och tredje delmål ska uppnås, d.v.s. rörande användning av anläggningen och utvecklingsmiljö knuten till ESS och MAX IV. Framförallt gäller det insatser för att öka samverkan mellan akademin och industrin med nationellt fokus.

*Regeringsuppdrag 2014-06-12 ”Uppdrag att stimulera svenskt deltagande, utnyttjande och kompetensförsörjning kring uppbyggnaden och driften av den europeiska spallationskällan (ESS)”