Framework Programme 9

Publicerat: 16 mars, 2018

fredrik-180316Jag ser verkligen fram emot vår workshop i Umeå den 22 mars! Det kommer att vara ett 40-tal personer som fokuserar på vilka satsningar som behövs för att få ut största möjliga nytta av ESS och MAX IV. Dels handlar det om att ytterligare stärka våra forskningsmiljöer och dels om hur vi kan stödja teknik- och produktutvecklingen i såvål företag som på våra forskningsinstitut. Jag måste också konstatera att jag är djupt imponerad över hur Umeå universitet använder detta tillfälle för att mobilisera hela lärosätet.

Detta är i närtid; på lite längre sikt har vi annat att se fram emot. Här vill jag gärna lyfta tre specifika dialoger med väsentliga grupperingar för våra anläggningar. Det första dialogmötet sker med de viktigaste företagen runt ESS och MAX IV, där vi träffas för att på djupet studera deras behov, hinder och vilka förutsättningar som måste vara på plats för att utnyttja anläggningarna på bästa sätt. Därefter har vi ett motsvarande möte med de relevanta forskningsinstituten för en genomgång av samma frågeställningar. Det tredje dialogmötet har vi med våra forskningsfinansiärer kring hur vi kan sätta fokus på en mer gemensam agenda för ESS och MAX IV och lite mer samordnade insatser för att ännu större effekt. Det kommer att bli många intressanta diskussioner!

I måndags var jag också på ett intressant möte i Bryssel om FP9, det vill säga Framework Programme 9, forsknings- och innovationsprogrammet som följer efter Horizon2020. Det handlar om många miljarder euro som ska fördelas över ett antal år och aktörer. Den rådgivande styrelsen jag ingår i diskuterade bland annat forskningsanslag och hur nya teknik- och innovationssatsningar bör utformas för att dra nytta av och växla upp europeisk forskning. Mycket intressant och inspirerande att få möjlighet till en ökad förståelse för hur EU-kommissionen tänker kring arbetet med att svara upp mot dagens samhällsutmaningar!

Fredrik Hörstedt