Workshop: Mot en nationell mötesplats och agenda för ESS och MAX IV

Publicerat: 20 januari, 2018

Initiativet SWEbeams och Umeå universitet bjuder in alla aktörer med ett befintligt eller potentiellt intresse för forskningsinfrastrukturerna ESS och MAX IV till en workshop.

Workshopen är den andra i en serie av fyra som genomförs runtom i Sverige till och med första halvåret 2018. Den riktar sig till aktörer inom alla ämnesområden och sektorer: akademin, näringslivet, forskningsinstitut och offentlig sektor.

Vi inleder gemensamt och delar därefter in oss i workshopgrupper för att arbeta igenom de resultat som hittills har presenterats inom SWEbeams. Vi diskuterar också vilka förutsättningar som behöver vara på plats för att ni ska kunna dra nytta av ESS och MAX IV i er forskning och teknikutveckling. Mer specifikt så kommer diskussionerna att utgå från tre huvudspår:

  • Hur kan ni använda ESS och MAX IV för att lyfta era excellensområden, starka affärsområden, innovationssystem, strategiska innovationsprogram, EU-projekt och andra pågående satsningar?
  • Vilka modeller för samverkan mellan olika aktörer möter era behov?
  • Vilken ytterligare kompetensuppbyggnad eller satsning på starka forskningsmiljöer etcetera behövs för att skapa maximal nytta av ESS och MAX IV?

Deltagare uppmanas att sprida inbjudan i sina nätverk och delta tillsammans med sina samverkanspartner.

SWEbeams strävar efter att nå tre viktiga resultat:

  • Själva samlingen av aktörerna med ett uttalat eller potentiellt intresse för ESS, MAX IV och den närliggande forsknings- och innovationsarenan.
  • Förslag på hur en sammanhållen dialog och samverkan mellan aktörerna ska ske.
  • Sammanställning av aktörernas strategier, planer, behov och förut­sättningar för att nyttja och utveckla ESS och MAX IV på bästa sätt.

Initiativet SWEbeams stöds gemensamt av Vetenskapsrådet och Vinnova, och välkomnar alla med intresse för forskningsinfrastrukturerna MAX IV och ESS.

Vid workshopen medverkar bland andra:

  • Fredrik Hörstedt och Margareta Wallquist, Chalmers, ansvariga för SWEbeams
  • Katrine Riklund, Umeå universitet
  • Pia Kinhult, ESS, och Tomas Lundqvist, MAX IV

Ta chansen att få inflytande på hur Sverige bäst nyttjar och utvecklar ESS och MAX IV för att stärka er verksamhet – inom akademi, forskningsinstitut, företag och offentlig sektor!

Praktisk information

När: Torsdag den 22 mars · klockan 10.00-12.45 (registrering från kl 09.30) [hämta kalenderfil]

Var: Umeå universitet, Petrus Laestadeus väg i Umeå [visa på karta]

Lokal: Vardagsrummet, Humanisthuset

Anmälan: Senast onsdagen den 15 mars

Kontaktpersoner

Margareta Wallquist, Chalmers [kontakt]

Fredrik Hörstedt, Chalmers [kontakt]

Anmälan

Sista anmälningsdatum har passerat.

Typ: Workshop

Datum: 22 mars 2018

Sista anmälan: 15 mars 2018