ESS vill sänka tröskeln för användarna

Publicerat: 19 mars, 2018

Pia Kinhult är ansvarig för värdlandsrelationer på ESS, det vill säga relationerna med Sverige där anläggningen finns, samt med Danmark där ESS har etablerat sitt datacenter. I denna roll är det hennes uppdrag att utveckla relationerna med den svenska och danska regeringen samt med relevanta myndigheter i de båda länderna. Som representant för ESS deltar även Pia Kinhult i SWEbeams styrgrupp.

pia_kinhultVi har pratat med Pia om nuläget i SWEbeams arbete och om hennes förväntningar på workshoppen i Umeå den 22 mars.

Under våren genomför SWEbeams flera aktiviteter för att öka kännedomen om ESS och MAX IV. Hur ser du på behovet av kommunikationsinsatser gentemot forskare respektive företag?

– Min erfarenhet är att forskare är vana vid att åka kors och tvärs över världen för att få labbtid vid intressanta anläggningar. Trots detta så behöver vi öka kunskapen inom forskarsamhället och på forskningsinstituten – det behövs fler ambassadörer som vet vad våra maskiner kan göra och som kan hjälpa oss föra ut den kunskapen.

– Vad gäller industrin så har vi upplevt att företagens intresse är svårare att fånga upp. En utmaning för SWEbeams är därför att tydligt kunna visa vilken teknik som erbjuds inom ESS och MAX IV och vilka frågor som kan besvaras. För ett företag kan det till exempel handla om att få en djupare förståelse för ett material, för att kunna förbättra eller byta ut det. Det finns fortfarande mycket att kartlägga bland atomer och molekyler.

Hur tror du att företagen kommer att uppleva tillgängligheten till de nya forskningsinfrastrukturerna?

– På ESS så ska vi erbjuda en service som inte kräver specialkunskaper inom neutronteknik – vårt uppdrag är att sänka tröskeln för användarna. Så jag hoppas att företagen kommer uppfatta ESS, och även MAX IV, som mer öppna och serviceinriktade än motsvarande anläggningar i övriga världen.

– De företag och institut som kommer till oss ska dock kunna presentera en relevant forskningsfråga inom sitt eget expertområde, det är vetenskaplig excellens som kommer att avgöra vem som får experimenttid. Därför tror vi att universiteten blir företagens bästa ingång.

Vad betyder SWEbeams arbete för er på ESS?

– Det finns ett stort behov av att klargöra de olika aktörernas roller och hur ansvaret ska fördelas och organiseras. Vi har hittills sett hur SWEbeams har lyckats samla representanter från näringsliv, forskningsinstitut, akademi och myndigheter till gemensamma samtal om dessa frågor. Nu konkretiseras diskussionerna till skarpa förslag på förändringar, vilket är mycket positivt för oss.

– Parallellt med SWEbeams arbete ser vi även hur andra frågor börjar röra sig framåt – så blir det när någon börjar röra runt i systemet.

Vilka förväntningar har du på workshoppen i Umeå?

– Det ska bli intressant att träffa aktörer från regionen och få en känsla för vilken kunskap de har nu och vilka behov som finns. Jag hoppas också att vi kan initiera ett samarbete mellan universiteten i Umeå och Luleå kring nyttjandet av ESS och MAX IV. Luleå tekniska universitet medverkar även i europeiska samarbeten kring råmaterial och här ser vi stora möjligheter.

– ESS och MAX IV kommer kunna göra nytta inom nästan samtliga vetenskapliga områden. Vi räknar med hårt tryck på den tillgängliga experimenttiden och därför är det viktigt att våra svenska intressenter verkligen är på tå och kan konkurrera med sina forskningsfrågor. SWEbeams workshoppar är ett bra sätt att starta en dialog kring nya möjligheter och samarbeten.