Agenda för

ESS
MAX IV

Välkommen till den interaktiva slutrapporten från initiativet SWEbeams. Här tar du dig enkelt runt mellan föreslagna nyckelutmaningar, handlingsinriktningar, åtgärdsområden och rekommendationer och får en visuell bild över hur delarna hänger ihop.