Benchmarking mot ISIS och Diamond

Publicerat: 3 maj, 2018

Igår tog jag mig ner mot södra Sverige och MAX IV, där vi har arbetsgruppsmöte under hela eftermiddagen och kvällen. Det är fantastiskt roligt att se att vi nu börjar forma åtgärdsförslag och att det snart är dags att knyta ihop säcken för de olika åtgärdsområden som vi jobbar med. Extra kul är det att det nu står klart att vi fick ett väldigt bra resultat från workshoppen i Göteborg, tack alla ni som deltog och bidrog! Nu förstår vi bättre hur kunskapsuppbyggnad om anläggningarnas kapacitet kan stimuleras i olika situationer, och vi förstår också bättre nu hur vi kan få en kontinuerlig dialog och samverkan bland användarna inom lärosäten, forskningsinitiativ och näringsliv. Ovärderligt!

Logg_180503

Just nu händer det väldigt mycket på många plan inom SWEbeams. Förutom de workshoppar som vi genomför runt om i landet – senast i Umeå och Göteborg, kommande i Lund – så ska vi också på studiebesök till de engelska anläggningarna ISIS och Diamond för att se hur de jobbar med ”våra” frågeställningar och benchmarka med dem på bästa sätt.

Utanför SWEbeams är det en spännande invigning tillsammans med näringsministern av Stena Industry Innovation Lab i nästa vecka. Det är ett produktionslab där det är möjligt att forska, testa och utbilda inom digitaliserade produktionssystem. Som om inte det vore nog har vi samma vecka ett möte i regeringens strategiska samverkansprogram med möjlighet att träffa en mängd kloka personer från akademi, institut och näringsliv, liksom från regeringskansliet. Ett viktigt tillfälle att kraftsamla över många samhällssektorer för att möta näringslivets och samhällets utmaningar.

Fredrik Hörstedt