Avrapportering till Vinnova och Vetenskapsrådet

Publicerat: 7 februari, 2018

fredrik-vinnova

Igår var en både häftig och spännande dag, då vi stod inför SWEbeams avrapporteringsmöte med Vinnova och Vetenskapsrådet. Det har känts lite som att ha ägnat hösten åt att leta efter guld och äntligen få visa vad vi funnit! Det är en delrapport där vi går igenom de slutsatser vi dragit så här långt och vad dessa betyder för Vinnovas och Vetenskapsrådets agenda. Hur kan de arbeta under 2018 för att bygga in detta i det svenska innovationssystem som gör att det fungerar på ett ännu bättre sätt?

Samtidigt får vi se att det inte rör sig om någon slutgiltig lösning eller perfekt rekommendation, det är ett alldeles för komplext område för det. Det finns otroligt många perspektiv för att skapa de förutsättningar som gör att forskningsanläggningarna ESS och MAX IV gör störst nytta. Nyckeln är istället att visa upp vad vi har och öppna för alla intresserade att komma med kommentarer och förslag. Öppenheten är helt central, det är nästan lite av en ”user community” där vi använder styrkan hos alla engagerade personer som kommer med input för att bygga en bättre lösning. Det här är ingenting som sker i det tysta, i mörka korridorer eller stängda rum – det är en debatt och diskussion i det publika och ju fler som deltar desto bättre.

Som en del i detta arbete genomför vi den 22 mars en workshop tillsammans med Umeå universitet för de i landets norra delar som vill träffa oss. Vi bjuder in alla som arbetar med forskning och innovation, inom materialutveckling och Life Science till diskussion för att samla in tankar och idéer om hur vi kan utnyttja anläggningarna på bästa sätt. Vi samlar deras berättelser om affärsnytta vad gäller företag, om forskningsexcellens för akademin och från forskningsinstituten med. Vi lägger alltsammans som en delgrund för det kommande arbetet.

Slutligen vill jag nämna ett kommande möte med Big Science Sweden, vilka har som syfte är att hjälpa svenska företag att leverera produkter till tunga forskningsanläggningar som Cern med fler. Det rör sig om enorma belopp för både infrastruktur och avancerad utrustning. Leveranserna omfattar även ”våra” anläggningar och detta är något Anna Hall, programchef för Big Science Sweden, och jag ska diskutera; hur ser skärningen ut mellan att leverera produkter och tjänster till forskningsanlägningar och att använda anläggningarna? Leveranserna är Annas fokus, att stimulera användningen är min – här kan det finnas gemensamma intressen. Vi vill undersöka den ömsesidiga potentialen mellan dessa initiativ.