Använd befintlig forskningsinfrastruktur

Publicerat: 27 februari, 2018

180227_maggieSom ni sett på hemsidan så genomför vi en workshop den 22 mars i Umeå, vilket även Katrine Riklund, prorektor vid Umeå universitet, kommenterat. De samtal jag haft inför detta med mina kollegor både på Umeå universitet och Luleå tekniska universitet ger mig en (önskad) bild av en lite högre konkretiseringsgrad än vad som är vanligt. Vi är duktiga på att samlas i workshoppar och diskutera ganska övergripande, men här skulle jag önska mig konkreta samtal om vad deltagarna verkligen behöver i sin vardag, vad dessa anläggningar kan göra för dem? Vilka kontakter behöver de, vilken kompetens saknar de? Det gäller även att tänka till kring vad var och en kan bidra med för att bredda användningen, allt för att stärka synergier och vinna/vinna-samarbeten.

I min vardag på Chalmers arbetar jag mycket med hur vi systematiserar vår forskningsinfrastruktur för att få ut det bästa möjliga nyttjandet. Min personliga målbild är att alla forskare ska ha tillgång till de verktyg de behöver för att kunna utföra sin forskning på bästa sätt. Det handlar inte bara om att bygga upp ny infrastruktur, utan till lika stor del om att använda den befintliga – och att kanske använda dem för andra forskningsfält än vad vi traditionellt är vana vid. Här kan vi använda lärdomar från SWEbeams för att utveckla användandet av andra stora testanläggningar som exempelvis AstraZero, biltestbanan utanför Borås. Detta gäller även mindre anläggningar som vårt eget Terahertzlaboratorium, för även om fokus där ligger på elektronik så finns det mycket inom terahertzfrekvenser som även är relevant för exempelvis biotechområdet.

Sedan tidigare har vi ett starkt samarbete med Göteborgs universitet inom systematik för forskningsinfrastruktur och det känns riktigt bra att vi har fått igång ytterligare dialoger med både KTH och LTU och där vi ser alla möjligheter att jobba tillsammans. Ytterligare ett steg i att använda befintliga resurser och utveckla vårt policyarbete är de kontakter vi har med andra europeiska högskolor inom nätverket CESAER. Det är först när vi vet vilka resurser som finns tillgängliga som vi kan dra nytta av dem fullt ut!

Margareta Wallquist