Initiativet SWEbeams – för en nationell mötesplats och agenda för MAX IV, ESS och deras forsknings- och innovationsarena.

Alla intresserade aktörer bjuds in att delta i SWEbeams, med målet att skapa en världsledande plattform för forskning, innovation och samverkan som bygger på potentialen hos ESS och MAX IV. Målet är också att möjliggöra tvärsektoriell samverkan och nyttiggörande av lärosätenas, forskningsinstitutens och anläggningarnas kunskap. Initiativets syften är att samla aktörer med intresse för ESS, MAX IV och den närliggande forsknings- och innovationsarenan – och att sammanställa aktörernas strategier, planer, behov och förutsättningar för att nyttja dem.

Nyfiken på SWEbeams? Se introduktionsfilmen!

Nyheter

Hälsning från Sveriges Innovationsriksdag

Publicerat: 11 april, 2018

Den här veckan befinner jag mig i Borås på Sveriges Innovationsriksdag mellan den 10 och 12 april, vilket förmodligen är det viktigaste eventet för landets innovationssystem och i arrangemang av SISP (Swedish Incubators & Science Parks). Otroligt inspirerande med bland andra näringsminister Mikael Damberg på plats. Inom SWEbeams har vi sammanställt resultaten från workshoppen i […]

ESS vill sänka tröskeln för användarna

Publicerat: 19 mars, 2018

Pia Kinhult är ansvarig för värdlandsrelationer på ESS, det vill säga relationerna med Sverige där anläggningen finns, samt med Danmark där ESS har etablerat sitt datacenter. I denna roll är det hennes uppdrag att utveckla relationerna med den svenska och danska regeringen samt med relevanta myndigheter i de båda länderna. Som representant för ESS deltar […]

Framework Programme 9

Publicerat: 16 mars, 2018

Jag ser verkligen fram emot vår workshop i Umeå den 22 mars! Det kommer att vara ett 40-tal personer som fokuserar på vilka satsningar som behövs för att få ut största möjliga nytta av ESS och MAX IV. Dels handlar det om att ytterligare stärka våra forskningsmiljöer och dels om hur vi kan stödja teknik- […]

Använd befintlig forskningsinfrastruktur

Publicerat: 27 februari, 2018

Som ni sett på hemsidan så genomför vi en workshop den 22 mars i Umeå, vilket även Katrine Riklund, prorektor vid Umeå universitet, kommenterat. De samtal jag haft inför detta med mina kollegor både på Umeå universitet och Luleå tekniska universitet ger mig en (önskad) bild av en lite högre konkretiseringsgrad än vad som är […]

SWEbeams tar nästa steg i Umeå

Publicerat: 26 februari, 2018

Den 22 mars genomför initiativet SWEbeams tillsammans med Umeå universitet en workshop som riktar sig alla aktörer som är intresserade av ESS och MAX IV. Workshopen är den andra i en serie av fyra som genomförs runtom i Sverige under det första halvåret 2018. För Umeå universitet utgör workshopen en startpunkt i arbetet med att […]

Läs – tyck till – återkoppla

Publicerat: 15 februari, 2018

Nu har vi haft våra avstämningsmöten kring delrapporten med Vinnova och Vetenskaps­rådet, vilket har varit en stor grej för oss. Här har vi fått chansen att sammanfatta allt vi samlat in och lärt oss under hösten och sätta upp det med ett brett och bra mottagande från såväl Vetenskapsrådet som Vinnova. Det känns verkligen kul […]

SWEbeams lyfter utmaningar och behov i delrapport

Publicerat: 12 februari, 2018

Initiativet SWEbeams samlar aktörer inom näringsliv, forskningsinstitut och akademi för att ge förslag på hur potentialen i anläggningarna ESS och MAX IV kan realiseras. I början av februari – halvvägs genom projektet – lämnade SWEbeams sin delrapport till Vinnova och Vetenskapsrådet. Ta gärna del av SWEbeams delrapport, du hittar den här Rapporten bygger på ett arbete under […]

Avrapportering till Vinnova och Vetenskapsrådet

Publicerat: 7 februari, 2018

Igår var en både häftig och spännande dag, då vi stod inför SWEbeams avrapporteringsmöte med Vinnova och Vetenskapsrådet. Det har känts lite som att ha ägnat hösten åt att leta efter guld och äntligen få visa vad vi funnit! Det är en delrapport där vi går igenom de slutsatser vi dragit så här långt och […]

Välkommen till workshop i Umeå den 22 mars

Publicerat: 28 januari, 2018

Initiativet SWEbeams och Umeå universitet bjuder in alla aktörer med ett befintligt eller potentiellt intresse för forskningsinfrastrukturerna ESS och MAX IV till en workshop. Workshoppen är den andra i en serie av fyra som genomförs runtom i Sverige till och med första halvåret 2018. Den riktar sig till aktörer inom alla ämnesområden och sektorer: akademin, […]

Se filmen från SWEbeams workshop 24/11 + dokumentation

Publicerat: 6 december, 2017

Den 24/11 genomförde SWEbeams och Uppsala universitet den första workshopen om ESS och MAX IV i Stockholm. Om du inte hade möjlighet att vara med så kommer filmen här: Via länkarna finns presentationsmaterialet som användes och sammanställning av pågående initiativ om användning och utveckling av ESS, MAX IV och deras forsknings- och innovationsarena. SWEbeams workshop 24_11 […]

BISS bjuder in till seminarium i Lund om mediatorbolagens roll för ESS och MAX IV

Publicerat: 25 oktober, 2017

BISS – Big Science and Society är ett av Lunds universitets sex tematiska samverkansinitiativ. Inom BISS sammankopplas universitetets forskare med aktörer inom privat och offentlig sektor i publika seminarieaktiviteter för att diskutera särskilt viktiga frågor kring relationerna mellan ESS och MAX och omgivande samhälle. BISS anordnar ett seminarium i Lund den 21/11 om industrianvändning av […]

SWEbeams workshop i Stockholm den 24/11 – som ett fristående komplement till Vinnovas ESS-workshop för särskilt inbjudna samma dag

Publicerat: 18 oktober, 2017

Med stöd av Vetenskapsrådet och Vinnova bjuder initiativet SWEbeams och Uppsala universitet in alla aktörer med ett befintligt eller potentiellt intresse för forskningsinfrastrukturerna ESS och MAX IV till en workshop. Workshopen är den första i en serie som genomförs runtom i Sverige t o m första halvåret 2018. Den riktar sig till aktörer inom alla […]

Varmt välkomna till SWEbeams!

Publicerat: 13 oktober, 2017

Idag lanseras SWEbeams här på webben och på Twitter. Här kan ni nu följa initiativet på nära håll och få löpande information om händelser, delresultat och kommande aktiviteter. SWEbeams målsättning är att samla aktörer med intresse för ESS och MAX IV, ta in förslag på hur en sammanhållen dialog och samverkan mellan olika typer av […]

Med stöd från: