Initiativet SWEbeams – för en nationell mötesplats och agenda för MAX IV, ESS och deras forsknings- och innovationsarena.

Initiativet SWEbeams genomfördes 2017-2018 på uppdrag av Vinnova och Vetenskapsrådet med målet att skapa en världsledande plattform för forskning, innovation och samverkan som bygger på potentialen hos ESS och MAX IV. Målet är också att möjliggöra tvärsektoriell samverkan och nyttiggörande av lärosätenas, forskningsinstitutens och anläggningarnas kunskap. Initiativets syften är att samla aktörer med intresse för ESS, MAX IV och den närliggande forsknings- och innovationsarenan – och att sammanställa aktörernas strategier, planer, behov och förutsättningar för att nyttja dem. Mer information om ESS och MAX IV hittar du på Vetenskapsrådets hemsida.

Nyfiken på SWEbeams? Se introduktionsfilmen!

Nyheter

SWEbeams är avslutat

Publicerat: 27 augusti, 2019

Efter att Vetenskapsrådet och Vinnova tagit emot SWEbeams-projektets slutrapport har den presenterats i olika sammanhang under hösten 2018, bl a på MAX IVs användarmöte, i Sveriges riksdag, för forskningsfinansiärer och på Vetenskapsrådets ESS workshop. SWEbeams är därmed avslutat och riktar ett stort tack till alla som har deltagit och gett sina bidrag till arbetet!

Gemensamt uttalande från Vetenskapsrådet och Vinnova med anledning av SWEbeams slutrapportering

Publicerat: 25 oktober, 2018

Vetenskapsrådet och Vinnova har nu tagit emot slutrapporten från SWEbeams-projektet. Samtidigt som det ettåriga projektet har åstadkommit mycket har det även hänt mycket utanför projektet. Regeringen har lämnat en skrivelse till riksdagen som visar på en svensk strategi för ESS och MAX IV. Vetenskapsrådet och Vinnova har haft utlysningar riktade mot teknikerna vid ESS och […]

SWEbeams lyfter rekommendationer och åtgärdsförslag i slutrapport

Publicerat: 4 september, 2018

max-iv-linearaccelerator

Initiativet SWEbeams samlar aktörer inom näringsliv, forskningsinstitut och akademi för att ge förslag på hur potentialen i anläggningarna ESS och MAX IV kan realiseras. Nu har SWEbeams överlämnat sin slutrapport till Vinnova och Vetenskapsrådet. SWEbeams har samlat aktörer inom akademi, forskningsinstitut och näringsliv med ett uttalat eller potentiellt intresse för forskningsanläggningarna ESS, MAX IV och […]

Från SWEbeams workshop i Lund, intervju med Pia Kinhult, ESS

Publicerat:

Precis före sommaren genomfördes SWEbeams slutliga workshop i Lund med drygt 80 engagerade deltagare som under en halvdag jobbade igenom olika frågeställningar kring hur vi får största möjliga nytta av ESS och MAX IV. Här finns en intervju med Pia Kinhult på ESS som summerar intrycken och vad hon tar med sig från workshopen.

Från SWEbeams workshop i Lund, intervju med Margareta Groth, Vinnova

Publicerat:

Precis före sommaren genomfördes SWEbeams slutliga workshop i Lund med drygt 80 engagerade deltagare som under en halvdag jobbade igenom olika frågeställningar kring hur vi får största möjliga nytta av ESS och MAX IV. Här finns en intervju med Margareta Groth på Vinnova som summerar intrycken och beskriver Vinnovas fortsatta arbete med ESS och MAX […]

Missade du SWEbeams workshop i Lund? Nu kan du se filmen!

Publicerat:

Precis före sommaren genomfördes SWEbeams slutliga workshop i Lund med drygt 80 engagerade deltagare som under en halvdag jobbade igenom olika frågeställningar kring hur vi får största möjliga nytta av ESS och MAX IV. Här finns filmen för dig som inte hade möjlighet att delta, och som sammanfattar intrycken och resultaten från workshopen.

En forskningssatsning som ger ringar på vattnet

Publicerat: 24 maj, 2018

Genom det nationella regionalfondsprogrammet har Tillväxtverket finansierat ett antal projekt inom uppbyggnaden av ESS och MAX IV. Tillsammans med Vinnova och Vetenskapsrådet finansierar myndigheten nu projektet Big Science Sweden– ett initiativ som tillsammans med SWEbeams arbete bidrar till nya affärsmöjligheter och tillväxt för svenska företag. – Redan för tre år sedan började vi finansiera uppbyggnaden […]

Arbetet inom SWEbeams börjar märkas

Publicerat: 18 maj, 2018

Inom SWEbeams har vi nu gjort mer av vårt planerade arbete än vad som kvarstår, vilket också tydligt börjar märkas. Arbetet är nu känt och vi får många fler spontana kommentarer och kontakter än vad vi tidigare fått. I slutet av förra veckan tillkom också en viktig aspekt – om acceleratorkomponenter – som vi inte […]

Vinnovas utlysning Industriella pilotprojekt för neutron- och fotonexperiment vid storskalig forskningsinfrastruktur

Publicerat:

Missa inte Vinnovas utlysning Industriella pilotprojekt för neutron- och fotonexperiment vid storskalig forskningsinfrastruktur. Vinnova stödjer pilotprojekt som bygger kompetens kring industriellt nyttiggörande av avancerade experimentmiljöer motsvarande de som utvecklas vid MAX IV och ESS i Lund. Vad kan man söka för? Arbetet i projektet ska avse verifiering av hur neutron- eller fotonteknik är lämpliga för […]

Benchmarking mot ISIS och Diamond

Publicerat: 3 maj, 2018

Igår tog jag mig ner mot södra Sverige och MAX IV, där vi har arbetsgruppsmöte under hela eftermiddagen och kvällen. Det är fantastiskt roligt att se att vi nu börjar forma åtgärdsförslag och att det snart är dags att knyta ihop säcken för de olika åtgärdsområden som vi jobbar med. Extra kul är det att […]

Volvo Cars engagerar sig i SWEbeams arbete

Publicerat: 27 april, 2018

Den 25 april genomfördes SWEbeams tredje workshop, den här gången på Chalmers i Göteborg. Bland de deltagande företagen fanns Volvo Cars som har nära kopplingar till Chalmers och ett stort intresse av materialforskning. Tord Hermansson är biträdande forskningschef och ansvarig för extern forskningssamverkan på Volvo Cars. I denna roll håller han samman företagets kontakter med […]

Testbädd Göteborg lanserad

Publicerat: 23 april, 2018

Hoppas att ni har haft en riktigt fin vårhelg som jag bland annat ägnade åt en långtur på cykel, härligt och stärkande! Nu har vi slutplanerat för SWEbeams workshop i Göteborg den 25 april, där vi har valt att sätta fokus på användarna av ESS och MAX IV. Användarperspektivet är viktiga för frågor hos anläggningarna, […]

Hälsning från Sveriges Innovationsriksdag

Publicerat: 11 april, 2018

Den här veckan befinner jag mig i Borås på Sveriges Innovationsriksdag mellan den 10 och 12 april, vilket förmodligen är det viktigaste eventet för landets innovationssystem och i arrangemang av SISP (Swedish Incubators & Science Parks). Otroligt inspirerande med bland andra näringsminister Mikael Damberg på plats. Inom SWEbeams har vi sammanställt resultaten från workshoppen i […]

ESS vill sänka tröskeln för användarna

Publicerat: 19 mars, 2018

Pia Kinhult är ansvarig för värdlandsrelationer på ESS, det vill säga relationerna med Sverige där anläggningen finns, samt med Danmark där ESS har etablerat sitt datacenter. I denna roll är det hennes uppdrag att utveckla relationerna med den svenska och danska regeringen samt med relevanta myndigheter i de båda länderna. Som representant för ESS deltar […]

Framework Programme 9

Publicerat: 16 mars, 2018

Jag ser verkligen fram emot vår workshop i Umeå den 22 mars! Det kommer att vara ett 40-tal personer som fokuserar på vilka satsningar som behövs för att få ut största möjliga nytta av ESS och MAX IV. Dels handlar det om att ytterligare stärka våra forskningsmiljöer och dels om hur vi kan stödja teknik- […]

Använd befintlig forskningsinfrastruktur

Publicerat: 27 februari, 2018

Som ni sett på hemsidan så genomför vi en workshop den 22 mars i Umeå, vilket även Katrine Riklund, prorektor vid Umeå universitet, kommenterat. De samtal jag haft inför detta med mina kollegor både på Umeå universitet och Luleå tekniska universitet ger mig en (önskad) bild av en lite högre konkretiseringsgrad än vad som är […]

SWEbeams tar nästa steg i Umeå

Publicerat: 26 februari, 2018

Den 22 mars genomför initiativet SWEbeams tillsammans med Umeå universitet en workshop som riktar sig alla aktörer som är intresserade av ESS och MAX IV. Workshopen är den andra i en serie av fyra som genomförs runtom i Sverige under det första halvåret 2018. För Umeå universitet utgör workshopen en startpunkt i arbetet med att […]

Läs – tyck till – återkoppla

Publicerat: 15 februari, 2018

Nu har vi haft våra avstämningsmöten kring delrapporten med Vinnova och Vetenskaps­rådet, vilket har varit en stor grej för oss. Här har vi fått chansen att sammanfatta allt vi samlat in och lärt oss under hösten och sätta upp det med ett brett och bra mottagande från såväl Vetenskapsrådet som Vinnova. Det känns verkligen kul […]

SWEbeams lyfter utmaningar och behov i delrapport

Publicerat: 12 februari, 2018

Initiativet SWEbeams samlar aktörer inom näringsliv, forskningsinstitut och akademi för att ge förslag på hur potentialen i anläggningarna ESS och MAX IV kan realiseras. I början av februari – halvvägs genom projektet – lämnade SWEbeams sin delrapport till Vinnova och Vetenskapsrådet. Ta gärna del av SWEbeams delrapport, du hittar den här Rapporten bygger på ett arbete under […]

Avrapportering till Vinnova och Vetenskapsrådet

Publicerat: 7 februari, 2018

Igår var en både häftig och spännande dag, då vi stod inför SWEbeams avrapporteringsmöte med Vinnova och Vetenskapsrådet. Det har känts lite som att ha ägnat hösten åt att leta efter guld och äntligen få visa vad vi funnit! Det är en delrapport där vi går igenom de slutsatser vi dragit så här långt och […]

Välkommen till workshop i Umeå den 22 mars

Publicerat: 28 januari, 2018

Initiativet SWEbeams och Umeå universitet bjuder in alla aktörer med ett befintligt eller potentiellt intresse för forskningsinfrastrukturerna ESS och MAX IV till en workshop. Workshoppen är den andra i en serie av fyra som genomförs runtom i Sverige till och med första halvåret 2018. Den riktar sig till aktörer inom alla ämnesområden och sektorer: akademin, […]

Se filmen från SWEbeams workshop 24/11 + dokumentation

Publicerat: 6 december, 2017

Den 24/11 genomförde SWEbeams och Uppsala universitet den första workshopen om ESS och MAX IV i Stockholm. Om du inte hade möjlighet att vara med så kommer filmen här: Via länkarna finns presentationsmaterialet som användes och sammanställning av pågående initiativ om användning och utveckling av ESS, MAX IV och deras forsknings- och innovationsarena. SWEbeams workshop 24_11 […]

BISS bjuder in till seminarium i Lund om mediatorbolagens roll för ESS och MAX IV

Publicerat: 25 oktober, 2017

BISS – Big Science and Society är ett av Lunds universitets sex tematiska samverkansinitiativ. Inom BISS sammankopplas universitetets forskare med aktörer inom privat och offentlig sektor i publika seminarieaktiviteter för att diskutera särskilt viktiga frågor kring relationerna mellan ESS och MAX och omgivande samhälle. BISS anordnar ett seminarium i Lund den 21/11 om industrianvändning av […]

SWEbeams workshop i Stockholm den 24/11 – som ett fristående komplement till Vinnovas ESS-workshop för särskilt inbjudna samma dag

Publicerat: 18 oktober, 2017

Med stöd av Vetenskapsrådet och Vinnova bjuder initiativet SWEbeams och Uppsala universitet in alla aktörer med ett befintligt eller potentiellt intresse för forskningsinfrastrukturerna ESS och MAX IV till en workshop. Workshopen är den första i en serie som genomförs runtom i Sverige t o m första halvåret 2018. Den riktar sig till aktörer inom alla […]

Varmt välkomna till SWEbeams!

Publicerat: 13 oktober, 2017

Idag lanseras SWEbeams här på webben och på Twitter. Här kan ni nu följa initiativet på nära håll och få löpande information om händelser, delresultat och kommande aktiviteter. SWEbeams målsättning är att samla aktörer med intresse för ESS och MAX IV, ta in förslag på hur en sammanhållen dialog och samverkan mellan olika typer av […]

Med stöd från: