Initiativet SWEbeams – för en nationell mötesplats och agenda för MAX IV, ESS och deras forsknings- och innovationsarena.

Alla intresserade aktörer bjuds in att delta i SWEbeams, med målet att skapa en världsledande plattform för forskning, innovation och samverkan som bygger på potentialen hos ESS och MAX IV. Målet är också att möjliggöra tvärsektoriell samverkan och nyttiggörande av lärosätenas, forskningsinstitutens och anläggningarnas kunskap. Initiativets syften är att samla aktörer med intresse för ESS, MAX IV och den närliggande forsknings- och innovationsarenan – och att sammanställa aktörernas strategier, planer, behov och förutsättningar för att nyttja dem.

Nyfiken på SWEbeams? Se introduktionsfilmen!

Nyheter

Se filmen från SWEbeams workshop 24/11 + dokumentation

Publicerat: 6 december, 2017

Den 24/11 genomförde SWEbeams och Uppsala universitet den första workshopen om ESS och MAX IV i Stockholm. Om du inte hade möjlighet att vara med så kommer filmen här: Via länkarna finns presentationsmaterialet som användes och sammanställning av pågående initiativ om användning och utveckling av ESS, MAX IV och deras forsknings- och innovationsarena. SWEbeams workshop 24_11 […]

BISS bjuder in till seminarium i Lund om mediatorbolagens roll för ESS och MAX IV

Publicerat: 25 oktober, 2017

BISS – Big Science and Society är ett av Lunds universitets sex tematiska samverkansinitiativ. Inom BISS sammankopplas universitetets forskare med aktörer inom privat och offentlig sektor i publika seminarieaktiviteter för att diskutera särskilt viktiga frågor kring relationerna mellan ESS och MAX och omgivande samhälle. BISS anordnar ett seminarium i Lund den 21/11 om industrianvändning av […]

SWEbeams workshop i Stockholm den 24/11 – som ett fristående komplement till Vinnovas ESS-workshop för särskilt inbjudna samma dag

Publicerat: 18 oktober, 2017

Med stöd av Vetenskapsrådet och Vinnova bjuder initiativet SWEbeams och Uppsala universitet in alla aktörer med ett befintligt eller potentiellt intresse för forskningsinfrastrukturerna ESS och MAX IV till en workshop. Workshopen är den första i en serie som genomförs runtom i Sverige t o m första halvåret 2018. Den riktar sig till aktörer inom alla […]

Varmt välkomna till SWEbeams!

Publicerat: 13 oktober, 2017

Idag lanseras SWEbeams här på webben och på Twitter. Här kan ni nu följa initiativet på nära håll och få löpande information om händelser, delresultat och kommande aktiviteter. SWEbeams målsättning är att samla aktörer med intresse för ESS och MAX IV, ta in förslag på hur en sammanhållen dialog och samverkan mellan olika typer av […]

Med stöd från: